สุขภาพดีจากภายในทำง่ายนิดเดียว 2

สุขภาพดีจากภายในทำง่ายนิดเดียว 2

หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม  การออกกำลังกายควรทำอย่างสม่ำเสมอถึงจะได้ผล ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถออกกำลังกายได้ทุกคน แต่จะต้องมีวิธีในการออกกำลังกายให้ตนเองอย่างเหมาะสมด้วย การออกกำลังกายส่งเสริมทางด้านสุขภาพและความงามได้ดี โดยทางเราจะมาแนะนำหลักในการออกกำลังกาย ซึ่งทางเราคิดว่าทุกคนจะสามารถทำตามได้ง่าย ๆ โดยการทำให้ชีพจรเต้นเร็วใกล้เคียงกับชีพจรเต้นสูงสุด ชีพจรเต้นสูงสุดที่เหมาะสม สำหรับแต่ละช่วงอายุจะไม่เท่ากัน มีสูตรในการคำนวณง่าย ๆ ดังนี้ ชีพจรเต้นสูงสุดสำหรับแต่ละช่วงอายุ = (220-อายุ) x 75/100 เช่น คนที่อายุ 40 ปี ถอดสูตรคำนวณได้ว่า = (220-40) x 75/100 = 135 ครั้งต่อนาที การออกกำลังกายที่ดีสำหรับคนอายุ 40 ปี คือ ควรออกกำลังกายให้ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยให้หัวใจเต้นเร็วใกล้เคียง 135 ครั้ง/นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละครึ่งชั่วโมง จะทำให้สุขภาพดี ปอดและหัวใจแข็งแรง และยังให้มีใบหน้าที่สดใส สวยงาม หล่อ ผิวพรรณดีอีกด้วย    หลังจากที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไประยะหนึ่ง เมื่อจับชีพจรในช่วงเวลาพัก พบว่าหัวใจเต้นช้าลง โดยบางคนอาจจะเต้นชากว่าปกติ คือ 60 […]