สุขภาพดีจากภายในทำง่ายนิดเดียว 2

สุขภาพดีจากภายในทำง่ายนิดเดียว 2

หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม

 การออกกำลังกายควรทำอย่างสม่ำเสมอถึงจะได้ผล ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถออกกำลังกายได้ทุกคน แต่จะต้องมีวิธีในการออกกำลังกายให้ตนเองอย่างเหมาะสมด้วย การออกกำลังกายส่งเสริมทางด้านสุขภาพและความงามได้ดี

โดยทางเราจะมาแนะนำหลักในการออกกำลังกาย ซึ่งทางเราคิดว่าทุกคนจะสามารถทำตามได้ง่าย ๆ

โดยการทำให้ชีพจรเต้นเร็วใกล้เคียงกับชีพจรเต้นสูงสุด ชีพจรเต้นสูงสุดที่เหมาะสม สำหรับแต่ละช่วงอายุจะไม่เท่ากัน มีสูตรในการคำนวณง่าย ๆ ดังนี้ ชีพจรเต้นสูงสุดสำหรับแต่ละช่วงอายุ = (220-อายุ) x 75/100

เช่น คนที่อายุ 40 ปี ถอดสูตรคำนวณได้ว่า = (220-40) x 75/100 = 135 ครั้งต่อนาที การออกกำลังกายที่ดีสำหรับคนอายุ 40 ปี

คือ ควรออกกำลังกายให้ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยให้หัวใจเต้นเร็วใกล้เคียง 135 ครั้ง/นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละครึ่งชั่วโมง จะทำให้สุขภาพดี ปอดและหัวใจแข็งแรง และยังให้มีใบหน้าที่สดใส สวยงาม หล่อ ผิวพรรณดีอีกด้วย   

หลังจากที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไประยะหนึ่ง เมื่อจับชีพจรในช่วงเวลาพัก พบว่าหัวใจเต้นช้าลง โดยบางคนอาจจะเต้นชากว่าปกติ คือ 60 ครั้ง/นาที แสดงว่าการเต้นแต่ละครั้ง หัวใจสามารถบีบตัวเอาเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายได้ไม่มาก ถ้าหัวใจเต้นเร็วแสดงว่าร่างกายไม่แข็งแรง สำหรับคนที่เริ่มต้นควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่าหักโหมในช่วงระยะแรก อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อได้ หลังจากออกกำลังกายติดต่อกันเป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ จึงค่อย ๆ เพิ่มเวลาในการออกกำลังกายมากขึ้นนั่นเอง  สำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินปกติ การออกำลังกายอย่างเดียวไม่ทำให้สวยได้ จะต้องลดอาหารร่วมด้วย จะสามารถช่วยน้ำหนักลดลงช้า ๆ ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย และแข็งแรงขึ้น เช่น เพิ่มการใช้พลังงานขึ้นเพียงวันละ 400 แคลอรี จากการออกกำลังกาย แล้วน้ำหนักจะค่อย ๆ ลด 

 ในการออกกำลังกายทุกครั้ง ควรจะประเมินความเหมาะสมในการออกกำลังกาย เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย เพื่อขอคำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง จะได้ไม่มีอันตรายต่อร่างกายในภายหลัง 4-5 กิโลกรัม ในเวลา 3-4 เดือน ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า ไม่ควรลดน้ำหนักสัปดาห์ละ 0.5 กิโลกรัม อาจจะมีผลเสียถึงชีวิตได้ 

#ออกกำลังกาย #สุขภาพดี #เคล็ดลับความงาม